Nasze starania o pozyskanie herbu rozpoczęły się w 2006 roku. Niestety nie udało nam się uzyskać pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Projekty Herbów składane do zaopiniowania również zostały negatywnie ocenione. Dopiero w 2013 roku projekt, gdy zaprosiliśmy do współpracy Księdza Pawła Dudzińskiego otrzymaliśmy pozytywną opinię Komisji Heraldycznej i Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Od Księdza Dudzińskiego otrzymaliśmy kilka projektów herbów, które nawiązywały do naszych tradycji i historii. Rada Gminy Nowe Piekuty na sesji w 2013 roku wybrała spośród wszystkich ten, który w dniu dzisiejszym również uchwaliła.

W błękitnej hiszpańskiej tarczy, część Orła Białego (głowa z prawym skrzydłem) nawiązującego do orła mazowieckiego, jako iż tereny te były granicznymi dla Mazowsza i na przestrzeni wieków dzieliły swoje losy z tą dzielnicą. W części środkowej złoty inicjał Maryjny „MA” pod koroną. Korona jest heraldycznym odzwierciedleniem korony z cudownego obrazu M.B. Pojednania z Hodyszewa.

Przedstawiony wizerunek najlepiej odzwierciedla tradycje heraldyczne omawianego terenu. Oparcie się na herbach dawnych właścicieli byłoby o tyle chybionym zabiegiem, iż z 35 sołectw wchodzących w skład gminy większość jest wsiami całkowicie szlacheckimi lub mieszanymi, a herby ich właścicieli stworzyłyby duży herbarz z nieobliczalną ilością herbów. Oparcie się wyłącznie na heraldyce osób związanych z Nowymi Piekutami tj. Piekutowskimi  jest również niewłaściwym albowiem rodzina ta używała trzech herbów; h. Lubicz, Roch III    i Pierzchała.

Oparcie herbu na heraldyce kościelnej czy nawiązującej do ich patronów jest  również zabiegiem trudnym, albowiem na terenie Gminy istnieje parę kościołów, z tym, iż najbardziej rozpoznawalnym jest Sanktuarium M.B w Hodyszewie, a nie kościół parafialny w Nowych Piekutach czy Jabłoni-Kościelnej.

Użyte w projektach herbu i flagi Gminy barwy mają ogólnie przyjęte znaczenia symboliczne. Z barwami tymi zwykło się wiązać, obok symboli chrześcijańskich inne znaczenia, m.in.: cnoty i cechy charakteru, ciała niebieskie, kamienie szlachetne, metale i żywioły:

Błękit–  wyraża wartości związane ze spokojem, potocznie oznacza powietrze i wodę. Jest symbolem pokoju, nieba, wiary, prawdy, lojalności, wierności stałości, obfitości, zdrowia i organizacji o pokojowych aspiracjach. W chrześcijaństwie symbolizuje pobożność maryjną. Planeta Wenus, kamień – szafir, metal – miedź oraz żywioł – powietrze.

Czerwień – to barwa krwi Odkupiciela, symbol Syna Bożego oraz Boskiego pomazańca (króla). Oznacza też miłość, dzielność, poświęcenie i żarliwość. Jest barwą Marsa, kamienia rubinu, żywiołów ognia i wojny.

Srebro (biel) – obecnie jest kojarzony jako połączenie wszystkich barw. Biel symbolizuje czystość, niewinność, objawienie, pokój, pokorę. Planeta Księżyc, kamień perły, metal – srebro oraz żywioł wody i pokoju.

Złoto (żółcień) – symbolizuje Boski majestat, objawienie Ducha Świętego, glorię, zmartwychwstania, szlachetność, wspaniałomyślność, życzliwość oraz oświecenie, inteligencję, zasobność, świetlaną przyszłość. Planeta – słońce, kamień topaz. Metal – złoto. Żywioł – światło.

Herb Gminy Nowe Piekuty:

Flaga Gminy Nowe Piekuty: