Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Wysokie Mazowieckie jako Wykonawca zadania: "Remont drogi powiatowej DP 2065B Jabłoń Spały-Rzące " informuje, iż w najbliższym tygodniu począwszy od piątku tj. 26.04.2024 będą występowały utrudnienia w poruszaniu się ww. drogami z uwagi na wykonywane pracę remontowe. Docelowy objazd w przez miejscowość Jabłoń Rykacze.