Gminne Obchody 233 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Nowych Piekutach rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św, Kazimierza w Nowych Piekutach w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Kanonik Tadeusz Sołtysik. 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Rady Gminy Nowe Piekuty na czele  z Panem Arturem Żochowskim Przewodniczącym Rady Gminy Nowe Piekuty, Dyrektorzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Nowych Piekutach, Przewodniczący Rady Rodziców z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz przedstawiciele jednostek podległych, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy. Po zakończonej mszy świętej dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno - Pzedszkolnego w Nowych Piekutach przedstawiła montaż słowno-muzyczny. Następnie głos zabrał Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty, który w krótkim przemówieniu przypomniał historię Konstytucji 3 Maja.

W dalszej części zgromadzone delegacje udały się pod pomnik poświęcony Żołnierzom Armii Krajowej i mjr Kazimierzowi Kamieńskiemu ps. „Huzar”, gdzie został odśpiewany Hymn Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.