W dniu 16 kwietnia 2024r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2108B Krasowo Wólka – dr. woj. nr 659”. Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” z Bielska Podlaskiego.

W obecności Pana Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe Piekuty oraz Pana Wiesława Markowskiego Radnego Gminy Nowe Piekuty, sołtysa wsi Krasowo Częstki ,w imieniu Zamawiającego umowę podpisał: Marcin Korcz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisała: Joanna Miniuk - Bielska – Prezes Zarządu


Przedmiotem inwestycji jest:

remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 5,949 km na terenie gminy Nowe Piekuty,
wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie rozjazdów bitumicznych,
remont przepustów pod koroną drogi
wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego.
Planowany termin zakończenia prac został przewidziany na październik 2025r. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 7 400 505,43 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

 

info/foto: ZDP w Wysokiem Mazowieckiem