Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024.  i zostanie wypłacony jednorazowo do 30 czerwca 2024r.

WYSOKOŚĆ DODATKU
1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 Do wyliczenia dodatku osłonowego przyjmuje się dochód za rok 2022.

 PROGI DOCHODOWE
- GOSPODARSTWO JEDNOOSOBOWE – 2100,00 ZŁ / OS.
- GOSPODARTWO WIEOLOOSOBOWE – 1500,00 ZŁ/ OS.


Wnioski o dodatek osłonowy można składać

do 30 kwietnia 2024 r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

  1. Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty
Załączniki