W  dniu 05.04.2024roku odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej relacji Markowo Wolka-Lendowo Budy o długości 1300mb. Wartość zadania 2,899 mln zł. Inwestycją równocześnie realizowaną przez Gminę Nowe Piekuty w ramach tego samego projektu jest droga w miejscowości Jabłoń Dobki o długości 523mb w technologii bitumicznej oraz droga Jabłoń Dobki – Jabłoń Zambrowizna o długości 764mb w technologii  - nawierzchnia z pospółki drogowej i kruszywa łamanego. Wartość zadania Jabłoń Dobki-Jabłoń Zambrowizna to 2,01 mln złotych. Droga Jabłoń Dobki- Jabłoń Zambrowizna zostanie ostatecznie odebrana do 20.04.2024r.. Wartość całego zadania wynosi 4,911 mln złotych.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Funduszu Polski Ład to 95% wartości zadania a wkład własny Gminy Nowe Piekuty to tylko 5%.

Dziękuję Radzie Gminy Nowe Piekuty na czele z Panem Arturem Żochowskim Przewodniczącym Rady Gminy Nowe Piekuty oraz Państwu Sołtysom Pani Agacie Przeździeckiej Sołtys wsi Lendowo Budy, Panu Robertowi Mitrusiak Sołtysowi wsi Markowo Wolka oraz Panu Piotrowi Śliwowskiemu sołtysowi wsi Jabłoń Dobki za wsparcie i życzliwość przy realizacji inwestycji.

Z poważaniem
Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty