Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. informuje, iż w okresie 17.06.2024 r. –21.06.2024 r. planowane są roboty związane z wymianą przepustów. W zawiązku z tym odcinek drogi relacji Piekuty Urbany – Łopienie Jeże będzie czasowo zamknięty.