Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Wysokie Mazowieckie informuje, iż w   czwartek tj. 11.07.2024 będą występowały utrudnienia w poruszaniu się drogą powiatową NR DP2065B Jabłoń Spały - Rzące z uwagi na wykonywane prace remontowe.

Natomiast w piątek tj. 12.07.2024r. droga powiatowa NR DP2065B Jabłoń Spały - Rzące będzie zamknięta.  Docelowy objazd wyznaczony jest przez miejscowość Jabłoń Rykacze.