Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Wysokie Mazowieckie informuje, iż w czwartek tj. 11.07.2024 droga powiatowa NR DP2065B Jabłoń Kościelna - Jabłoń Dąbrowa będzie zamknięta. Docelowy objazd wyznaczony jest przez miejscowość Jabłoń Śliwowo.
Natomiast w piątek tj. 12.07.2024 będą występowały utrudnienia w poruszaniu się ww. drogą z uwagi na wykonywane prace remontowe.