Uroczystość 80. Rocznicy Wymordowania Mieszkańców wsi Jabłoń Dobki rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski. W uroczystości udział wzięli: Pan Dariusz Piontkowski Poseł na Sejm RP, , Pan Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki, Pan Łukasz Siekierko Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Robert Jabłoński Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego, prof. dr. hab. inż Stanisław Łuniewski Konsul Honorowy Bośni i Hercegowiny, Dyrektor Generalny PU-A "ASTWA", kpt. Sławomir Chomicki p.o. Dowódcy  15. Batalionu WOT z Dąbrowy Moczydeł wraz z delegacją, mł. bryg. Wojciech Sokołowski Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem, Pan Marcin Korcz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, Pan Mariusz Sikorski Prezes PRDM TRAKT w Wysokiem Mazowieckiem,  Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty, Pan Artur Żochowski Przewodniczący Rady Gminy Nowe Piekuty wraz z Radnymi i Sołtysami, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, rodzice, młodzież i dzieci, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych , Delegacje wraz z Pocztami Sztandarowymi oraz licznie przybyli goście i mieszkańcy naszej gminy.

Po uroczystej Mszy Świętej uczniowie i absolwenci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłoni Kościelnej oraz mieszkańcy wsi Jabłoń Dobki zaprezentowali montaż słowno- muzyczny. Następnie głos zabrał Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty.

Druga część obchodów odbyła się w miejscu wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki, gdzie zgromadzeni goście oraz przybyłe delegacje wspólnie odśpiewali Hymn Państwowy podczas którego przedstawiciele 15. Batalionu WOT z Dąbrowy Moczydeł dokonali uroczystego wciągnięcia flagi na maszt. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty oraz zapalili znicze pod pomnikiem.