Szanowni Państwo!
04.04.2024 roku przed Kaplicą na miejscu wymordowania ludności cywilnej przez Niemców 17 lipca 1943 roku w Krasowie Częstkach odbyło się symboliczne przekazanie promes na remont i renowację kaplicy wraz z całym otoczeniem.
Środki pozyskane przez Gminę Nowe Piekuty i Powiat Wysokomazowiecki to prawie 1,5 mln zł.
Pan Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki wraz z Panem Leszkiem Dąbrowskim Radnym Powiatowym przekazali dla Parafii Nowe Piekuty promesę o wartości 411.600,00 zł. Pan Artur Żochowski Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnym Panem Wiesławem Markowskim i Wójtem Gminy przekazali dwie promesy o wartości: pierwsza: 617.400,00 zł, a druga o wartości: 441.000,00zł.
Realizacja zadania rozpocznie się już w tym roku a zakończona zostanie w 2025r. Dofinansowanie wynosi 98% całości wartości prac a wkład własny Parafii Nowe Piekuty to tylko 2%. Wykonawca wyłoniony zostanie na podstawie publicznego przetargu nieograniczonego.
Z poważaniem
Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty