W dniu 04.04.2024r. Zarząd Dróg Powiatowych dokonał ostatecznego wyboru oferty na przebudowę drogi Krasowo Częstki - Krasowo Wólka o długości 6 km. Drogę przebuduje firma MAKSBUD Bielsk Podlaski wyłoniona w przetargu nieograniczonym za kwotę 7,4 mln złotych.
Dofinansowanie z budżetu Państwa w wysokości 60% a z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego i Gminy Nowe Piekuty po 20% udziału własnego.
Droga przebudowana zostanie w około 1/3 długości w roku 2024, a prace zostaną zakończone najpóźniej do października 2025 roku.
Dziękujemy bardzo Panu Bogdanowi Zielińskiemu Staroście Wysokomazowieckiemu i Radnym Powiatowym oraz Radzie Gminy Nowe Piekuty za przyjęcie tego zadania do realizacji.
Z poważaniem
Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty