W środę 19 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty w obecności Pana Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe Piekuty oraz Pana Leszka Dąbrowskiego Kierownika Referatu IKOŚiR, podpisana została umowa pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką  pw. św. Kazimierza w Nowych Piekutach reprezentowaną przez Ks. Tadeusza Sołtysika -  Proboszcza Parafii a  Panią Marią Pokorną-Paruszkiewicz - Liderem Konsorcjum „Pokorni”.

  Projekt zakłada renowację zabytków Parafii Rzymskokatolickiej w Nowych Piekutach.

W ramach zadania wykonana zostanie konserwacja i renowacja ołtarza głównego oraz zabytkowej chrzcielnicy.

Całkowity koszt inwestycji to 299 259,00 zł brutto, który został dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 98%. Parafia do inwestycji dołoży tylko 2%.

Gmina Nowe Piekuty pozyskała na ten cel środki a także wsparła Parafię w czynnościach związanych z przygotowaniem, ogłoszeniem, przeprowadzeniem przetargu i wyłonieniem wykonawcy zadania oraz prowadzić będzie rozliczenie dofinansowania.

 Termin wykonania zadania określono maksymalnie na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 19 czerwca 2025 roku.