W dniu dzisiejszym tj. 26.03.2024r. rozpoczął się odbiór techniczny wiaduktu drogowego WD-7 nad linią kolejową Jabłoń Kościelna – Jabłoń Dąbrowa. Odbiór tego wiaduktu zależy nie od Wójta Gminy Nowe Piekuty a od PKP PLK w Warszawie i od Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem. Pomimo wcześniej zgłaszanych uwag i usterek część z nich nie została poprawiona.

PKP PLK i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformowali  że nie mogą  odebrać tej inwestycji jeżeli nie będzie całkowicie i prawidłowo wykonana.

Otwarcie wiaduktu nie zależy od Wójta Gminy Nowe Piekuty a od instytucji do tego uprawnionych. Ostateczną decyzję wyda Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

Jako Wójt Gminy Nowe Piekuty zrobię co w mojej mocy aby wiadukt Jabłoń Dąbrowa- Jabłoń Kościelna został jak najszybciej otwarty.

 

Z wyrazami szacunku

Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty