OD DNIA 24 MAJA 2024R. ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DZIECI W WIEKU OD 1 ROKU DO 3 LAT DO KLUBU DZIECIĘCEGO W JABŁONI KOŚCIELNEJ

Wymagane dokumenty: kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony Urzędu Gminy Nowe Piekuty lub otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłoni Kościelnej (godz. 8:00-14:30)

Wypełnione karty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłoni Kościelnej w dniach  24maja - 5 czerwca 2024r. do godziny 15:00

Tel: 888 973 122

Załączniki