Szanowni Państwo!

Inwestorem wykonującym przebudowę linii kolejowej wraz z wiaduktem i przejściami podziemnymi jest PKP PLK w Warszawie w ramach projektu Rail Baltica. Wykonawcą całości inwestycji o wartości ponad 4,5 mld zł na całej linii od Warszawy do Białegostoku jest firma: „Intercor”. Po wybudowaniu, wiadukty i infrastruktura towarzysząca odbierana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, który docelowo będzie właścicielem i zarządcą wiaduktów.

Pierwszy odbiór wiaduktu Jabłoń Kościelna- Jabłoń Dąbrowa rozpoczął się już ponad 2 miesiące temu. Na skutek wielu uwag, wniosków i nieprawidłowości ze strony Wykonawcy, odbiór nie mógł się odbyć. Wykonawca został zobowiązany do dokonania napraw i usunięcia nieprawidłowości.

Obecnie termin odbioru technicznego ustalony jest na 26.03.2024r. na godz. 10:00.

Czy wiadukt zostanie oddany do użytku po tym terminie zależeć będzie od stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i następnie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem. To PINB jest organem, który zgodnie z prawem wydaje ostateczną decyzję zezwalającą na otwarcie i użytkowanie wiaduktu.

Od początku jako Wójt Gminy Nowe Piekuty wnioskowałem o jak najszybsze oddanie do użytkowania obu wiaduktów. Jednakże mam też obowiązek wraz z Dyrektorem ZDP i PINB dopilnować, aby wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte. Ostateczna decyzja o otwarciu wiaduktu zależeć będzie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Każdy z Państwa jeżeli chce zgłosić jakieś uwagi, może przyjść na spotkanie na wiadukcie Jabłoń Dąbrowa 26.03.2024r. na godz. 10:00 lub zgłosić na piśmie do Wójta Gminy Nowe Piekuty.

Naszym wspólnym celem jest bezpieczeństwo użytkowników!

Z wyrazami szacunku,

Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty