W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku 30 kwietnia 2024 r. odbyło się przekazanie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania w kwocie 42 477 337,93 zł na realizację projektu pn. „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Gmina Nowe Piekuty otrzymała dotację w wysokości 663 984,14 na realizację usług społecznych dla 12 osób starszych i z niepełnosprawnościami. Program realizowany będzie na przestrzeni lat 2024-2027. Szczegóły dotyczące realizacji projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach https://samorzad.gov.pl/web/ops-w-nowych-piekutach oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach ul. Główna 23A.

Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej osób z niepełnosprawnościami dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.