We wtorek 7 maja 2024 w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach odbyło się pierwsze uroczyste inauguracyjne posiedzenie Rady Gminy Nowe Piekuty IX Kadencji, któremu przewodniczył Radny Senior Pan Czesław Jabłoński.

 Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Piotr Brzozowski rozpoczął posiedzenie od odczytania protokołu z wyborów które odbyły się 7 kwietnia 2024, Następnie wręczył nowo wybranemu wójtowi oraz radnym zaświadczenia o wyborze.

Radni złożyli uroczyste ślubowanie, co jest symbolem gotowości do pełnienia swoich funkcji i odpowiedzialności za dobro gminy. Zaprzysiężony został również Wójt Gminy Nowe Piekuty Pan Marek Kaczyński, który funkcję wójta pełnił będzie już ósmą kadencję, tj. nieprzerwanie od 1994 roku.

Ślubowanie złożyli następujący radni:

Okręg Nr 1  - Pan Jankowski Eugeniusz

 Okręg Nr  2 –  Pan Radziszewski Andrzej

Okręg Nr 3 – Pan Rzymski Jan

Okręg Nr  4 – Pan Łopieński Tomasz

Okręg Nr  5 – Pani Szydłowska Agnieszka

Okręg Nr  6 – Pani Nysztor Justyna

Okręg Nr 7 – Pan Żochowski Artur

Okręg Nr  8 – Pan Markowski Wiesław

Okręg Nr  9 -Pan Kunicki Krzysztof

Okręg Nr  10 – Pan Mitrusiak Robert

Okręg Nr  11 – Pan Kaczyński Dariusz

Okręg Nr  12 – Pan Brzozowski Kazimierz

Okręg Nr  13 – Pan Jabłoński Czesław

Okręg Nr  14 -Pan Drągowski Jacek

Okręg Nr  15 – Pan Gierałtowski Emil

 

Przewodniczącym Rady Gminy Nowe Piekuty został wybrany Pan Artur Żochowski, a funkcję Wiceprzewodniczącego objął Pan Jacek Drągowski. W dalszej części obrad radni wybrali składy osobowe poszczególnych komisji.