Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypada na 1 marca. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.

Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nowych Piekutach rozpoczęły się Uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył Ksiądz Kanonik Tadeusz Sołtysik. W uroczystości udział wzięli: Pan Dariusz Piontkowski Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Bogucki Poseł na Sejm RP, Pan Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki, Pan Łukasz Siekierko Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Marek Malinowski Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Przedstawiciele 15. Batalionu WOT z Dąbrowy Moczydeł, mł. bryg. Wojciech Sokołowski Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem, Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty, Pan Artur Żochowski Radny Gminy Nowe Piekuty wraz z Radnymi i Sołtysami, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, rodzice, młodzież i dzieci, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych , Delegacje wraz z Pocztami Sztandarowymi oraz licznie przybyli goście i mieszkańcy naszej gminy.

Po uroczystej Mszy Świętej dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Piekutach zaprezentowała montaż słowno- muzyczny. Następnie głos zabrał Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty.

Druga część obchodów odbyła się przy pomniku poświęconym mjr Kazimierzowi Kamieńskiemu ps. „Huzar” oraz żołnierzom AK, gdzie zgromadzeni goście oraz przybyłe delegacje wspólnie odśpiewali Hymn Państwowy podczas którego przedstawiciele 15. Batalionu WOT z Dąbrowy Moczydeł dokonali uroczystego wciągnięcia flagi na maszt. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty oraz zapalili znicze pod pomnikiem.