Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Jabłoni Kościelnej rozpoczęły się od uroczystej akademii w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłoni Kościelnej. Po części artystycznej okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Nowe Piekuty Pan Marek Kaczyński. Następnie uczniowie, dyrekcja szkoły oraz przybyli goście udali się na cmentarz parafialny w Jabłoni Kościelnej, by tam odśpiewać hymn „Mazurek Dąbrowskiego”, pomodlić się za zmarłych. Dyrekcja szkoły oraz przybyli goście złożyli kwiaty, a delegacje uczniów z poszczególnych klas zapalili znicze.