W poniedziałek 25 marca  Sejmik Województwa Podlaskiego przyznał dla Gminy Nowe Piekuty w ramach “Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów” 600 tys złotych, na przebudowę i remont oraz doposażenie pomieszczeń szkolnych w Zespołach Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej.

Dzięki otrzymanemu wsparciu w Zespole Szkół w Nowych Piekutach zostaną przebudowane małe, niefunkcjonalne pomieszczenia szkolne na nowoczesne pracownie komputerowe, a także wyremontowane łazienki.

W Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej wyremontowane zostaną szatnia i hol szkolny na parterze.

W obu szkołach wymienione zostaną, w miarę posiadanych środków meble szkolne takie jak: stoliki, biurka, krzesła i regały. Remont pomieszczeń i wymiana mebli realizowane będą w okresie wakacyjnym.

Na tym samym posiedzeniu Sejmiku Wojewódzkiego akceptację uzyskał wniosek złożony przez Gminę Nowe Piekuty do “Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna Wieś” na remont świetlicy wiejskiej Nowe Żochy - Nowe Rzepki w kwocie 30 tys złotych.

Rada Gminy Nowe Piekuty na wniosek tychże sołectw i Pana Artura Żochowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy wprowadziła wyżej wymienioną inwestycję do budżetu gminy na 2024 rok, przeznaczając również 30 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego Nowych Żochów i Nowych Rzepk.

Za 60 tys złotych łącznie, wyżej wymienione wsie będą mogły wykonać remont znacznej części świetlicy.

 

W ramach wsparcia OSP przez Samorząd Województwa Podlaskiego Gmina Nowe Piekuty otrzymała  29 tysięcy złotych dofinansowania na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej.

Z budżetu Gminy przeznaczone zostanie 16 tysięcy złotych na ten sam cel, tak aby można było doposażyć w niezbędny sprzęt i umundurowania każdą z naszych 9-ciu jednostek OSP.

W imieniu własnym, Rady Gminy i mieszkańców gminy Nowe Piekuty dziękuje Panu Marszałkowi i Radnym Wojewódzkim za przychylne rozpatrzenie naszych wniosków.

 

Z poważaniem

Marek Kaczyński

Wójt Gminy Nowe Piekuty