Wójt Gminy Nowe Piekuty informuje iż wniosek pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stokowisku” złożony w ramach  programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu II. Region przyjazny środowisku Działania 2.1. Efektywność Energetyczna został zatwierdzony i wybrany do dofinansowania . Projekt dotyczy termomodernizacji budynku po byłej szkole, przeznaczony na działalność integracyjną i kulturalną.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na działania gminnego centrum kultury i integracji. 

Cele szczegółowe projektu:

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE  (realizacja poprzez szereg działań edukacyjnych w tym zakresie);

- poprawa jakości powietrza (realizacja poprzez redukcję emisji CO2),

- redukcja zapotrzebowania na energię cieplną (w wyniku termomodernizacji),

- redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci energetycznej (w wyniku montażu fotowoltaiki),

- zwiększenia jakości infrastruktury publicznej dzięki zwiększeniu komfortu termicznego w obiekcie,

- spadek kosztów opłat za energię i paliwa.

Przewidywane koszty inwestycji  wyniosą 770 151,72 zł w tym dofinansowanie 647 098,89 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji  kwiecień 2025 r.

 

                                                                                                                                                               Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                    Marek Kaczyński

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Nowe Piekuty