W dniu dzisiejszym Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty odebrał symboliczny czek o wartości 600 tys. zł w ramach “Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów” na przebudowę i remont oraz doposażenie pomieszczeń szkolnych w Zespołach Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej.

Dzięki otrzymanym środkom w Zespole Szkół w Nowych Piekutach zostaną przebudowane małe, niefunkcjonalne pomieszczenia szkolne na nowoczesne pracownie komputerowe, a także wyremontowane łazienki. W Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej wyremontowane zostaną szatnia i hol szkolny na parterze. W obu szkołach wymienione zostaną, w miarę posiadanych środków meble szkolne takie jak: stoliki, biurka, krzesła i regały. Remont pomieszczeń i wymiana mebli realizowane będą w okresie wakacyjnym. 

W imieniu własnym, Rady Gminy i mieszkańców gminy Nowe Piekuty dziękuje Panu Marszałkowi i Radnym Wojewódzkim za otrzymane środki pieniężne.

 

Z poważaniem

Marek Kaczyński

Wójt Gminy Nowe Piekuty