W dniu 04.04.2024r. Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty odebrał symboliczny czek o wartości 29 tysięcy złotych w  ramach wsparcia OSP przez Samorząd Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowe Piekuty.

Z budżetu Gminy przeznaczone zostanie 16 tysięcy złotych na ten sam cel, tak aby można było doposażyć w niezbędny sprzęt i umundurowania każdą z naszych 9-ciu jednostek OSP.

W imieniu własnym, Rady Gminy i mieszkańców gminy Nowe Piekuty dziękuje Panu Marszałkowi i Radnym Wojewódzkim za przyznane środki, które niewątpliwie posłużą do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nowe Piekuty.

Z poważaniem

Marek Kaczyński

Wójt Gminy Nowe Piekuty